Naar de content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de transportmakelaar

Voorwaarden Gelder Logistics
Gelder Logistics verzorgt slimme logistieke oplossingen. We zijn een betrokken partner, die altijd de beste oplossing zoekt voor uw transport. Spoed? Wij zoeken de snelste oplossing. Minder haast maar graag zo goedkoop mogelijk? Binnen ons uitgebreide netwerk is altijd wel een plek over voor uw zending. Uitgebreide papierwinkel nodig? Regelen we voor u. Omdat we u graag maximaal ontzorgen, hebben we onze voorwaarden ook kort en helder gehouden. U vindt ze op deze pagina, met een link naar de Nederlandse Expeditievoorwaarden door branche-organisatie FENEX.

Zending verzekeren
Wij zijn er trots op dat we onze klanten een extra verzekering kunnen aanbieden. Waarom we dat doen? Dat leggen we graag even uit.

Ten eerste biedt Gelder Logistics een standaard transportverzekering voor al uw zendingen. Deze verzekering is vaak op basis van de CMR- of AVC-condities. Met deze condities wordt uw vergoeding bij vermissing of schade vergoed op basis van het brutogewicht.

Daarnaast is het bij Gelder Logistics mogelijk om uw zending aanvullend te verzekeren. Voor een logistiek makelaar is het vrij uniek om dit te kunnen aanbieden. Wilt u weten  wat de kosten van aanvullend verzekeren zijn  of hoe u de aanvullende verzekering voor uw transporten als standaard instelt? Neem dan contact met ons op.

Wachtkosten
Onze netwerkpartners zorgen altijd voor levering van uw zending op de geplande dag. Voor laden en lossen zijn tijdsintervallen vastgesteld, afhankelijk van de omvang van zendingen. Standaard rekenen we:

< 3 LDM – Maximaal 20 minuten per losadres.
< 6 LDM – Maximaal 60 minuten per losadres.
< FTL – Maximaal 120 minuten per losadres.

Soms neemt laden of lossen meer tijd in beslag dan vooraf is ingecalculeerd. Als het laden langer duurt dan bovenstaande tijdsintervallen, belasten wij wachtkosten door. De wachtkosten bedragen per kwartier € 18,75. Mocht het lossen op de geplande dag niet lukken, dan kunnen de wachtkosten in zijn totaliteit afwijken van bovenstaand tarief per kwartier.

Foutvracht
Bij annulering van een ingeboekte zending (foutvracht), rekenen wij een percentage van 70 tot 100% van de totale kosten. Dit percentage hangt af van de vervoerder. Na een annulering hoort u van een medewerker van Gelder Logistics welk tarief de ingeplande vervoerder hanteert.

Nederlandse Expeditievoorwaarden
Op al onze werkzaamheden zijn de Nederlandse Expeditievoorwaarden van toepassing, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door FENEX ter griffie(s) van de Arrondissementsrechtbank(en) te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie. Nederlands recht is van toepassing. Vorderingen die Gelder Logistics op grond van art. 23 lid 1 Nederlandse Expeditievoorwaarden voor de rechter mag brengen, worden uitsluitend beslecht door de in de vestigingsplaats van Gelder Logistics bevoegde Nederlandse rechter. De voorwaarden zijn aan u voorafgaand of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden kunt u hier lezen en downloaden.

Paar puntjes toelichting op bovenstaande
– FENEX is de branche-organisatie voor expediteurs.
– Onze werkzaamheden bestaan uit het sluiten van vervoerovereenkomsten voor u. In het Burgerlijk Wetboek heten wij daarom expediteur. Zelf vervoeren wij dus niet.
– De voorwaarden die gelden voor onze diensten zijn de voorwaarden die u op deze pagina vindt én de FENEX Condities.
– Mocht er onverhoopt een verschil van inzicht ontstaan, dan proberen wij om in goed overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is een Nederlandse rechtbank exclusief bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Tot slot
Ontzorgen van onze klanten houdt ook in dat we u niet willen vermoeien met alle regels en voorwaarden waar wij zelf mee te maken hebben.  Verder gebruiken veel vervoerders ook eigen algemene voorwaarden, waar wij niet omheen kunnen. Bovendien passen alle regels, uitzonderingen en bijzonderheden niet op één pagina. We hopen dat u meer duidelijkheid hebt over onze werkwijze. Vragen? Bel gerust. Of kom langs, dan drinken we een kop koffie.